ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง

เทศกาลถือศีลกินเจ

พิมพ์

 

 ขอเชิญขาวไทย-จีน ร่วมงานเทศกาล ถือศีล กินเจ ปี 2559

ณ  ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง

เลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2559

วันศุกร์ที่        30     ตุลาคม  พ.ศ. 2559  (โป้ยง้วย ซาจั๊บ)

          เวลา  14.29 น.     พิธีเชิญเทพเจ้า กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว ลงจากสวรรค์

วันจันทร์ที่      3      ตุลาคม  พ.ศ. 2559  (เก้าง้วย ชิวซา)

          เวลา  19.00 น.     พิธีเดินธูป เพื่อสุขภาพ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน

วันพฤหัสบดีที่   6    ตุลาคม  พ.ศ. 2559  (เก้าง้วย ชิวลักข์)

          เวลา  19.00 น.     พิธีเดินธูป เพื่อสุขภาพ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน

วันเสาร์ที่          8    ตุลาคม  พ.ศ. 2559  (เก้าง้วย ชิวโป้ย)

          เวลา  20.00 น.     พิธีสะเดาะหคราะห์ เสริมดวง เสริมบารมี ปล่อยเต่า ลอยกระทง

วันอาทิตย์ที่      9    ตุลาคม  พ.ศ. 2559  (เก้าง้วย ชิวเก้า)

(วันคล้ายวันสำเร็จมรรคผลองค์จตุรพิธพรชัยเทพ องค์เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง)

          เวลา  09.00 น.     พิธีถวายพระพร องค์เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง (เค้งจก)

          เวลา  11.00 น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป

          เวลา  13.30 น.     พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติ เพื่อไปสู่สุขคติ

          เวลา  20.00 น.     พิธีเดินธูป ข้ามสะพานศุภมงคลปทีบ (ฮกลกชิ้วเกี๊ย)

                                     เพื่อสุขภาพแข็งแรง หมดทุกข์ โศก โรค ภัย มีความเจริญรุ่งเรือง

                                     โดยทั่วกัน

         เวลา  23.29 น.      พิธีถวายเรือที่ประทับ พร้อมชุดทรงของฮุกโจ้ว และองค์เทพเจ้าอื่นๆ

                                     พิธีลอยเรือสำเภา พร้อมส่งเทพเจ้ากิ้วอ้วงฮุกโจ้ว กลับสู่สรวงสวรรค์

           จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือทุกๆ ท่านไปร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อม

เพรียงกัน เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่ท่านและครอบครัว

คณะศิษยานุศิษย์     ร่วมจัดงาน

 

 

www.najathailand.com   เลขที่ 11/4 หมู่ 2 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034-756281 , 0819414837